094-029-2199, 094-029-2226

หน้าหลัก | คำถามใหม่ | แสดงคำถามทั้งหมด


Subject : เครื่องอ่านบาร์โคด
From : 
Date : ๑๑ มิ.ย. ๕๐ ๐๙:๐๖
Message : ที่มาการใช้งาน
Answer : ที่มา ไม่ทราบ คงอเมริกามั้ง
ใช้อ่านรหัสแท่งเพื่อไม่ให้ผิดพลาด หรือลดความผิดพลาดเหลือน้อยที่สุด และการทำงาน(ขายของสะส่วนใหญ่) ให้เร็วขึ้น

HOME | DOWNLOAD | CONTACT US | ORDER | QUESTIONS & ANSWERS

TOUCH SCREEN | POS PRODUCTS | BARCODE PRODUCTS | LABEL PRINTER

 

IBRAIN BUSINESS COMMUNICATING CO.,LTD.
5th Floor, Room no. T-15, Palladium Center (Pratunum), Thailand
Tel: 094-029-2226, 02-250-6066
Fax: 02-250-6067

designed by asiagenial.com