094-029-2199, 094-029-2226

หน้าหลัก | คำถามใหม่ | แสดงคำถามทั้งหมด


Subject : เราจะตั้งรหัสบาโค้ตเองได้อย่างไร
From : ตา
Date : ๑๑ ม.ค. ๕๐ ๑๔:๐๑
Message : บาโค้ตที่ติดมากับสินค้า เราใช้เครื่องสแกนได้ แต่ถ้าสินค้าชนิดนั้นไม่มีบาโค้ตเราจะกำหนดเองได้อย่างไร
Answer : รหัสบาร์โค้ดถ้าใช้เองภายในตั้งเองได้ครับ

แต่ถ้าต้องส่งขายให้คู่ค้า ก็ต้องระวัง เพราะอาจจะไปซ้ำกับของคนอื่น เนื่องจากไม่มีคนจัดระเบียบ คุณอาจจะตั้งไปซ้ำกับคนอื่น ก็ได้
เพียงแค่คุณมีเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด คุณใส่ตัวเลขที่ต้องการลงไป เครื่องก็จะแปลงเป็นแท่งให้ครับ
คุณถามว่ากำหนดเองอย่างไร ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจคำถามคุณ เดาว่าก็คงจะแบ่งเป็นชนิด ประเภท โดยกำหนดเป็นตัวเลขครับ บางคนก็กำหนดตัวเลขเป็นปีและสัปดาห์ที่ผลิต คงจะต้องคิดเองว่า เราต้องการรายละเอียดอะไรในตัวบาร์โค้ด บ้างครับ

HOME | DOWNLOAD | CONTACT US | ORDER | QUESTIONS & ANSWERS

TOUCH SCREEN | POS PRODUCTS | BARCODE PRODUCTS | LABEL PRINTER

 

IBRAIN BUSINESS COMMUNICATING CO.,LTD.
5th Floor, Room no. T-15, Palladium Center (Pratunum), Thailand
Tel: 094-029-2226, 02-250-6066
Fax: 02-250-6067

designed by asiagenial.com