094-029-2199, 094-029-2226

หน้าหลัก | คำถามใหม่ | แสดงคำถามทั้งหมด


Subject : SWOT ของระบบบาร์โค๊ต
From : พรนภา
Date : ๒๙ ส.ค. ๔๙ ๐๙:๐๘
Message : ขณะนี้ทางบริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิตแผ่นพลาสติกสำหรับทำบรรจุภัณฑ์อาหารกำลังคิดที่จะนำระบบบาร์โค๊ตมาใช้ ไม่ทราบว่าการนำระบบบาร์โค๊ตมาใช้ จะมีข้อดี,ข้อเสีย,โอกาสและอุปสรรคอย่างไรบ้าง สำหรับกิจการประเภทนี้
Answer : ข้อดีมีมากครับ สำหรับทุกธุรกิจเลย แทนที่จะต้องมาป้อนรหัส เราก็ใช้เครื่องอ่าน ๆ เอา เร็ว และถูกต้องกว่า ผิดพลาดน้อยจนแทบจะไม่มี
แต่แรก ๆ จะต้องปรับตัวมาก เพราะสบายมาก่อน เริ่มใช้ก็ต้องมาตั้งรหัส (ถ้ายังไม่มีรหัสสินค้า) ถ้ามีแล้วก็ต้องมาพิมพ์บาร์โค้ดติด เนื่องจากผมไม่ทราบว่าคุณมีอะไรบ้างตอนนี้ จึงพูดได้แค่กว้าง ๆ ครับ
แต่เห็นร้าน ๆ เล็ก ๆ ที่ไม่ใช่โรงงาน เขาใช้บาร์โค้ดแล้วก็พอใจครับ มีระบบนี้เข้ามาคุม ทำให้ของหายน้อยลง จะมีอุปสรรคบ้างก็ตอนเริ่มใช้ครับ เพราะมีหลายอย่างต้องเตรียม ตั้งรหัส ป้อนรหัส สร้างฐานของมูลของรหัส ฯลฯ

HOME | DOWNLOAD | CONTACT US | ORDER | QUESTIONS & ANSWERS

TOUCH SCREEN | POS PRODUCTS | BARCODE PRODUCTS | LABEL PRINTER

 

IBRAIN BUSINESS COMMUNICATING CO.,LTD.
5th Floor, Room no. T-15, Palladium Center (Pratunum), Thailand
Tel: 094-029-2226, 02-250-6066
Fax: 02-250-6067

designed by asiagenial.com