094-029-2199, 094-029-2226

หน้าหลัก | คำถามใหม่ | แสดงคำถามทั้งหมด


Subject : DRIVERS TSC-244
From : ร้านเจริญพานิช
Date : ๒๗ ก.ค. ๕๒ ๒๓:๐๗
Message : ซื้อเครื่องพิมพ์ BARCODE TSC-244 จาก IBRAIN มาจะลง DRIVERS ใหม่ แต่แผ่น DRIVERS มันเ็ป็นรอยลงไม่ได้
จะ DOWNLOAD ได้จากที่ใหน เพราะใน หัวข้อ" DOWNLOAD"
ไม่มี ให้ DOWNLOAD TSC-244 รุ่นนี้
- เครื่องที่ร้านลง Windows XP
Answer : http://www.tscprinters.com/en_US/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=498&Itemid=81

HOME | DOWNLOAD | CONTACT US | ORDER | QUESTIONS & ANSWERS

TOUCH SCREEN | POS PRODUCTS | BARCODE PRODUCTS | LABEL PRINTER

 

IBRAIN BUSINESS COMMUNICATING CO.,LTD.
5th Floor, Room no. T-15, Palladium Center (Pratunum), Thailand
Tel: 094-029-2226, 02-250-6066
Fax: 02-250-6067

designed by asiagenial.com