094-029-2199, 094-029-2226

หน้าหลัก | คำถามใหม่ | แสดงคำถามทั้งหมด


Subject : TM-U300PA
From : tommy
Date : ๑๖ มี.ค. ๕๒ ๐๕:๐๓
Message : พึ่งได้มา ติดตั้งยังไงครับ ต้องลงอะไรบ้างใช้กับ XP ผ่าน usb ได้ไหมครับ
Answer : คุณคงไม่ได้หมายถึงต่อสายยังไงมั้ง
ต้องดูว่าที่คุณได้มาป็นพอร์ทอะไ ร ก็ว่าไ ปตามพอร์ทนั้น แ ต่รุ่นี้ไม่มี usb
ต้องลงอะไรบ้าง ? มันขึ้นอยู่กับว่าคุณไปใช้กับโปรแกรมอะไรครับ ปกติแล้วจะไม่ใช้ไ ดเ วอร์ พวกโปรแกรมที่ต้องใช้เครื่องพิมพ์่รุ่นนี้ เขาจะมีคำสั่งมาในโปรแกรมแล้ว ไม่ต้องใช้ได้เวอร์
จะลงอะไร ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่คุณจะไปใช้ครับ ถ้าโปรแกรมต้องการไดเวอร์ คุณก็ต้องลงครับ

HOME | DOWNLOAD | CONTACT US | ORDER | QUESTIONS & ANSWERS

TOUCH SCREEN | POS PRODUCTS | BARCODE PRODUCTS | LABEL PRINTER

 

IBRAIN BUSINESS COMMUNICATING CO.,LTD.
5th Floor, Room no. T-15, Palladium Center (Pratunum), Thailand
Tel: 094-029-2226, 02-250-6066
Fax: 02-250-6067

designed by asiagenial.com