094-029-2199, 094-029-2226

หน้าหลัก | คำถามใหม่ | แสดงคำถามทั้งหมด


Subject : Epson TM-U220PA หาสายไม่ได้
From : Teerapong
Date : ๑๖ ต.ค. ๕๑ ๑๕:๑๐
Message : ผมมี Epson TM-U220PA ซื้อมานานแล้ว ยังไม่ได้ใช้ จะเอามาใช้แต่ไม่มีสาย ไม่รู้ต้องใช้สายอะไรครับ ลองสายที่เป็น DB25 F/M ต่อกับ LPT1 แล้วก็ไม่ได้
Answer : คุณต้องดูก่อนว่า เครื่องพิมพ์คุณต่อแบบ serial หรือ parallel ถ้าเป็นแบบหลัง ก็สายทั่วไปก็ใช้ได้เลย ถ้าเป็นแบบแรก ก็ต้องหาสายที่ถูกต้อง หาซื้อยากมาก (แต่เรามีขาย) ถ้าต่อสายถูกแล้วยังพิมพ์ไม่ได้ก็
1. เครื่องเสีย
2. ใส่คำสั่งพิมพ์ไม่ถูกครับ

HOME | DOWNLOAD | CONTACT US | ORDER | QUESTIONS & ANSWERS

TOUCH SCREEN | POS PRODUCTS | BARCODE PRODUCTS | LABEL PRINTER

 

IBRAIN BUSINESS COMMUNICATING CO.,LTD.
5th Floor, Room no. T-15, Palladium Center (Pratunum), Thailand
Tel: 094-029-2226, 02-250-6066
Fax: 02-250-6067

designed by asiagenial.com