หน้าแรก สินค้า ไดรเวอร์ ช่องทางอื่นๆ

EPSON TM-U220ประสิทธิภาพในการทำงาน:

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ กระดาษ 1 ม้วน ชนิด 9 หัวเข็ม

ความเร็วในการพิมพ์: 4.7 บรรทัด/วินาที

พิมพ์ได้: 40/33 columns

ตัดกระดาษในตัว

หน่วยความจำ: 4KB

มีรหัสภาษาไทยให้เลือก: สมอ./เกษตร

การเชื่อมต่อมีสองแบบ: Serial (Rs-232) หรือ Parallel (LPT1)

ขนาดเครื่อง: 160 (W) x 286 (D) x 157.5 (H) mm