หน้าแรก สินค้า ไดรเวอร์ ช่องทางอื่นๆ

SNBC BTP-R880NPประสิทธิภาพในการทำงาน:

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จกระดาษความร้อน

รองรับกระดาษขนาด 80mm เท่านั้น

ความเร็วในการพิมพ์: 230 mm/s

ต่อเชื่อม USB